Beauty w Polsce

Switch to desktop Register Login

Zabiegi laserowe

Raport na temat skuteczności i bezpieczeństwa depilacji laserowej

Medycyna estetycznaDepilacja laserowa jest w chwili obecnej jednym z najczęściej wykonywanych, nie chirurgicznych zabiegów estetycznych. Według danych Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgi Estetycznej (ASAPS - American Society for Aesthetic Plastic Surgery) w 2003 roku wykonano na terenie USA ponad 700 tysięcy depilacji laserowych, co plasuje je na 4 miejscu listy podobnych, nie chirurgicznych procedur, po zastrzykach z Botoxu, mikrodermabrazji, zastrzykach z kolagenu, a przed peelingami.

Pomimo znacznej popularności jaką cieszy depilacja laserowa, nie brakuje również opinii krytycznych, nawołujących do bardziej rozważnego traktowania dotyczących jej huraoptymistycznych opinii i reklam jakich pełno w mediach. Jednym z takich głosów jest artykuł Tary Parker-Pop opublikowany w Wall Street Journal w czerwcu ubiegłego roku pod znaczącym tytułem: Save your razor; laser hair removal can be expensive, risky and ineffective" ( w wolnym tłumaczeniu - Przeproście się ze swoimi golarkami; Depilacja laserowa może być droga, ryzykowna i mało skuteczna). O ile opinia publiczna w Stanach Zjednoczonych zdaje się być obecnie coraz bardziej świadoma pewnego przereklamowania depilacji laserowej, o czym pośrednio może świadczyć 14% spadek ilości zabiegów wykonanych w 2002 roku w porównaniu z rokiem 2001, o tyle w Polsce można odnieść wrażenie, że metoda ta jest uważana przez wiele osób za kolejne panaceum.
Poniższy tekst ma zaznajomić Państwa z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi depilacji laserowej, w celu wyrobienia sobie własnej, wyważonej opinii. Zaznaczam, że nie jestem przeciwnikiem tej metody, ani też nie czerpię żadnych korzyści finansowych z wykonywania zabiegów depilacji za pomocą konkurencyjnych sposobów.
Osobom zainteresowanym pełniejszą informacją na temat depilacji laserowej oraz innych sposobów usuwania niechcianego owłosienia polecam stronę www.hairfacts.com skąd pochodzi część zamieszczonych tu informacji.

Czym są lasery?
Termin laser jest akronimem utworzonym od określenia Light Amplification by the Stimulated Emision of Radiation tj. wzmacnianie światła przez wymuszoną emisję promieniowania. Lasery wytwarzają wysokoenergetyczną, silnie skoncentrowaną wiązkę światła o ściśle określonej barwie (długości fali) i kierunku rozchodzenia. Za pomocą odpowiednich systemów lasera można kontrolować zarówno intensywność światła (a więc energię jaką ze sobą niesie) jak też czas jego trwania. Wykorzystanie laserów do depilacji jest nowym zastosowaniem technologii od dawna używanej przez chirurgów do innych celów (np. lasery do cięcia tkanek).

Na czym polega depilacja laserowa?

Depilacja laserowa wykorzystuje efekt cieplny jaki tworzy się wówczas gdy wiązka światła o określonej długości pochłaniana jest przez odpowiedni barwnik (chromofor). Efekt ten można porównać do nagrzewania się czarnych przedmiotów na słońcu. Powstała w ten sposób energia cieplna może w wybiórczy sposób niszczyć struktury (np. mieszki włosowe) zawierające docelowy chromofor. Opisywane zjawisko nosi nazwę fototermolizy.

Niezwykle istotne znaczenie dla depilacji laserowej ma cykliczny przebieg wzrostu włosów. Na pełen cykl składają się trzy fazy - faza aktywnego wzrostu tzw. anagen, faza regresji tzw. catagen i faza spoczynkowa zwana telogenem. W anagenie trwającym od 2-6 lat dokonuje się wzrost włosa na długość. Pod koniec tej fazy aktywność komórek odpowiedzialnych za wzrost włosa ulega zmniejszeniu i zaczyna się trwający od 2 do 4 tygodni katagen, w trakcie którego zachodzi inwolucja komórek rozrodczych włosa. W trwającym od 3 do 4 miesięcy telogenie stary włos ulega wypadnięciu, pojawiają się natomiast nowe komórki rozrodcze dające początek nowemu włosowi. Włos ten następnie wchodzi ponownie w fazę anagenu.
Promieniowanie laserowe powoduje trwałe uszkodzenie tylko włosów znajdujących się fazie aktywnego wzrostu (anagen). Ostatecznym wynikiem działania lasera jest częściowe lub całkowite zaburzenie wzrostu takich włosów, co powoduje, że nie odrastają one wcale lub odrastają znacznie cieńsze i jaśniejsze. Włosy znajdujące się w innych fazach cyklu (telogenie lub catagenie) nie ulegają uszkodzeniu i odrastają w późniejszym czasie. Z tego powodu dla uzyskania znaczącego efektu konieczne jest kilkukrotne powtórzenie zabiegu depilacji laserowej w 4-6 tygodniowych odstępach czasu, tak by w trakcie kolejnych sesji zniszczyć te włosy, które początkowo znajdowały się w fazie regresji lub spoczynku.

W chwili obecnej do depilacji wykorzystywane są dwa rodzaje systemów laserowych: takie, dla których docelowym barwnikiem jest występująca we włosach melanina będąca naturalnym pigmentem ludzkiego ciała oraz takie, dla których docelowym barwnikiem są pigmenty zawarte w specjalnym preparacie, którym pokrywa się na początku depilowane miejsca.

Lasery oddziałujące na melaninę
- do tej grupy należą lasery rubinowe, aleksandrytowe i lasery typu flashlamp. Wszystkie one wytwarzają wiązkę światła o długości pochłanianej wybiórczo przez naturalny pigment ludzkiego ciała - melaninę. Lasery te są najskuteczniejsze u osób z jasną karnacją i ciemnymi włosami. U osób z ciemniejszą karnacją może dojść również do uszkodzenia mealniny w skórze i związanych z tym efektów ubocznych (oparzenie, przebarwienie lub odbarwienie skóry). Główną wadą systemów laserowych z tej grupy jest ich mała skuteczność w odniesieniu do bardzo jasnych włosów oraz występowanie wspomnianych efektów ubocznych u osób z ciemną skórą.
Lasery oddziałujące na sztuczne barwniki - do grupy tej należą lasery typu Nd:YAG. Wymagają one pokrycia depilowanych miejsc specjalnymi kremami zwierającymi drobinki węgla, które po przeniknięciu do mieszków włosowych pochłaniają wiązkę laserową. Z uwagi na niezależny od melaniny mechanizm działania, lasery te można stosować do depilacji bardzo jasnych włosów oraz u osób o ciemnej karnacji.

Depilację laserową wykorzystuje się najczęściej do eliminacji niepotrzebnego owłosienia z takich okolic jak: górna warga i okolice ust, plecy, klatka piersiowa, brzuch ramiona, przedramiona, pachwiny (linia bikini), uda oraz podudzia. Sam zabieg w zależności od obszaru skóry, z którego mają być usunięte włosy trwa od kilkunastu minut do 2-3 godzin i w większości przypadków nie wymaga znieczulenia. Najczęściej wymieniane zalety depilacji laserowej to: trwałość rezultatów u niektórych osób, odrastanie włosów znacznie rzadszych, jaśniejszych i cieńszych niż pierwotne w przypadkach w których nie uzyskano trwałych wyników depilacji, użyteczność przy depilacji dużych obszarów ciała (np. plecy lub nogi), stosunkowo małe ryzyko powikłań, szybki powrót do normalnej aktywności życiowej po zabiegu bez okresu rekonwalescencji. Najczęściej wymieniane wady to: mała skuteczność w stosunku do jasnych włosów, wysokie koszty depilacji, bolesność zabiegów u niektórych osób, możliwość wystąpienia powikłań zwłaszcza u osób z ciemną skórą, brak długoterminowych, wiarygodnych danych na temat skuteczności i bezpieczeństwa tego typu zabiegów.{mospagebreak}

Należy podkreślić, że jakkolwiek depilacja laserowa uznawana jest powszechnie za procedurę nieinwazyjną, to jednak jest ona zabiegiem medycznym i w związku z tym powinna być wykonywana w odpowiednich warunkach, przez wykwalifikowany personel, pod nadzorem lekarza mimo, że w Polsce nie ma takiego wymogu prawnego, i że w wielu miejscach depilacja laserowa traktowana jest jako zabieg kosmetyczny. Proszę wziąć pod uwagę, że spełnienie tego kryterium nawet jeśli prowadzi w efekcie do podniesienia kosztów zabiegu działa z wielu względów na korzyść pacjenta. Dla przeprowadzenia każdej procedury medycznej istotne znaczenie ma uwzględnieni takich czynników jak:
• wywiad lekarski: ma szczególne znaczenie dla uniknięcia potencjalnych reakcji alergicznych oraz ustalenia czy ogólny stan zdrowia i przebyte lub obecne choroby nie będą kolidowały z wykonaniem zabiegu.
• określenie alternatywnych sposobów postępowania: jednym z celów konsultacji lekarskiej jest indywidualne podejście do problemu pacjenta oraz zapoznanie go z różnymi możliwościami jego rozwiązania, w tym również z możliwością odstąpienia od zabiegu, jako najlepszym możliwym rozwiązaniem w niektórych przypadkach. Dotyczy to zwłaszcza zabiegów natury estetycznej.
• uzyskanie świadomej zgody pacjenta: zaznajomienie pacjenta z możliwym ryzykiem związanym z proponowanym zabiegiem jest niezbędnym składnikiem każdej konsultacji. Określenie nieinwazyjny w odniesieniu do jakiegoś zabiegu nie jest równoznaczne z tym, że jest on również wolny od możliwości wystąpienia powikłań. Konsultacja lekarska jest znakomitą okazją wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i przedyskutowania wszystkich za i przeciw.
• odpowiednie warunki sanitarne: wykonywanie procedur medycznych wymaga odpowiedniego otoczenia - wyposażenia w jałowe narzędzia oraz sprzęt i leki jakie mogą się okazać niezbędne w niektórych przypadkach.
• plan awaryjny: w bardzo rzadkich przypadkach nieinwazyjne procedury mogą doprowadzić do niekorzystnych konsekwencji wymagających interwencji lekarskiej. Lepiej jest jeśli lekarz jest wówczas na miejscu.
• wizyty kontrolne: opieka lekarska nie kończy się na wykonaniu zabiegu, wizyty kontrolne są istotną częścią relacji lekarz-pacjent i w wielu przypadkach mają bardzo duże znaczenie dla uzyskania optymalnego wyniku leczenia.
Na marginesie podaję, że zgodnie ze stanowiskiem ASAPS do procedur medycznych zaliczają się również: peelingi chemiczne (fenolowe, AHA, TCA), zastrzyki z Botoxu, wypełniaczy tkankowych (własna tkanka tłuszczowa kolagen, kwas hialouronowy, itp.), skleroterapia (usuwanie pajączków naczyniowych) oraz zabiegi dermabrazji (laserowej, mechanicznej i mikrodermabrazji).

Skuteczność depilacji laserowej.
Dyskusja na temat skuteczności depilacji laserowej przypomina dzielenie włosa na czworo. Za motto tego rozdziału mogą posłużyć słowa greckiego filozofa Ebulidesa z Miletu, żyjącego na przełomie V i V wieku przed nasza erą: "Kto straci jeden włos nie staje się jeszcze łysym, drugi włos utracony też nie stanowi łysiny; kiedyż zaczyna się łysina?"
W 1998 roku FDA (Food and Drug Administration - organ zajmujący się w USA legalizacją sprzętu medycznego i leków) zezwoliła niektórym producentom laserów do depilacji na posługiwanie się terminem "trwałe zmniejszenie gęstości włosów" (permanent hair reduction), podkreślając jednocześnie, że termin ten nie jest jednoznaczny z "trwałą depilacją" (permanent hair removal). Mimo to wielu producentów i wiele ośrodków zajmujących się usuwaniem zbędnego owłosienia za pomocą systemów laserowych posługuje się w celach marketingowych właśnie tym ostatnim określeniem sugerującym permanentne usunięcie wszystkich włosów z okolicy poddanej depilacji. Należy wiedzieć, że w świetle istniejących w chwili obecnej dowodów jest to nadużycie. Ścisła definicja FDA dotycząca trwałego zmniejszenia gęstości włosów brzmi:
"poprzez trwałe zmniejszenie gęstości włosów rozumie się długotrwałe, stabilne, zmniejszenie ilości odrastających włosów po zakończeniu cyklu leczenia (depilacji laserowej). Zmniejszenie to musi być stabilne w okresie czasu dłuższym niż naturalny cykl wzrostu włosów, którego długość waha się w granicach 4-12 miesięcy w zależności od okolicy ciała. Termin trwałe zmniejszenie gęstości włosów nie oznacza trwałego usunięcia wszystkich włosów z okolicy poddanej depilacji"
Zdając sobie sprawę, że dla większości potencjalnych pacjentów zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w Polsce, praktyczne wnioski płynące z powyższego rozróżnienia mogą być niejasne, przytaczam poniżej wyniki dwu znanych mi badań dotyczących skuteczności depilacji laserowej, opublikowanych w recenzowanych periodykach medycznych:
1.    Dierickx CC, Grossman MC, Farinelli WA, Anderson RR. Permanent hair removal by normal-mode ruby laser. Archives of Dermatology. 1998 Jul;134(7):837-42.
Wnioski:
1. U 69 procent pacjentów nie stwierdzono trwałego zmniejszenia gęstości włosów.
2. U pozostałych 31 procent pacjentów stwierdzono zmniejszenie gęstości włosów o 40-60% w okresie 2 lat po depilacji laserowej.
3. U nikogo nie zaobserwowano trwałego usunięcia wszystkich zbędnych włosów w poddanej leczeniu okolicy.
2. Chana JS, Grobbelaar AO. The Long-Term results of Ruby Laser Depilation in a Consecutive 346 Patients. Plastic and Reconstructive Surgery. 110:254,2002.
Wnioski:
1. W badaniu brało udział 346 pacjentów u których wykonano depilację w 402 miejscach.
2. Licząc średnio wyniki u wszystkich pacjentów uzyskano 55% (od 0 do 100%) zmniejszenie gęstości włosów w rok po zakończeniu ostatniej 4 sesji depilacji.
3. Średni okres utrzymywania się całkowitej depilacji wynosił 2 miesiące.
4. Skuteczność depilacji nie była zależna od okolicy ciała za wyjątkiem zarostu na twarzy u mężczyzn, który był szczególnie oporny na leczenie. Najlepsze wyniki uzyskiwano u pacjentów z ciemnymi włosami.
5. 75% zmniejszenie gęstości włosów zaobserwowano u 22% pacjentów, 90% zmniejszenie gęstości włosów nastąpiło tylko u 2.2% pacjentów.
6. Całkowite usunięcie wszystkich włosów utrzymujące się przez rok po zakończeniu leczenia zaobserwowano jedynie u 0.7% pacjentów (2 osoby).

Generalnie jako zdroworozsądkowe wnioski końcowe dotyczące skuteczności depilacji laserowej można przyjąć następujące stwierdzenia:
- nigdy nie można przewidzieć skuteczności leczenia w konkretnym przypadku, jakkolwiek osoby z ciemnymi włosami i jasną karnacją mogą spodziewać się lepszych wyników.
• uzyskanie całkowitej i trwałej depilacji jest niezwykle mało prawdopodobne w związku z tym nie należy tego oczekiwać
• za najbardziej prawdopodobny ostateczny wynik depilacji laserowej należy przyjąć pozbycie się zbędnego owłosienia na okres 2 miesięcy, po upływie których co najmniej połowa włosów ponownie odrośnie.{mospagebreak}

Bezpieczeństwo depilacji laserowej.

Mimo, że jak już wcześniej wspominano depilacja laserowa jest metodą nieinwazyjną nie jest ona pozbawiona ryzyka wystąpienia powikłań. Do najczęstszych należą: zapalenie mieszków włosowych (ok. 35% pacjentów), powierzchowne oparzenia naskórka oraz przebarwienia lub odbarwienia skóry (ok. 9% pacjentów) . Do rzadszych reakcje alergiczne oraz zakażenia bakteryjne, wirusowe i grzybicze skóry.
Ryzyko wystąpienia efektów ubocznych związanych z uszkodzeniem innych niż włosy struktur zawierających melaninę (oparzenia, przebarwienia i odbarwienia skóry) zależy w największym stopniu od takich czynników jak:
• naturalna karnacja (im ciemniejsza tym większe ryzyko),
• lokalizacja depilowanych miejsc (najbardziej narażone na wystąpienie powikłań są odsłonięte okolice takie jak nogi i ręce najmniej narażone są zasłonięte zazwyczaj przed słońcem okolice takie jak pachy i pachwiny),
• ekspozycja depilowanych miejsc na słońce w okresie przed i po zabiegu (opalanie skóry depilowanych okolic zarówno w okresie poprzedzającym zabieg jak i bezpośrednio po nim zwiększa znacznie ryzyko powikłań).
Średni czas trwania odczynu zapalnego oraz przebarwień po depilacji laserowej wynosi około 2 miesięcy , natomiast odbarwienia utrzymują się zazwyczaj znacznie dłużej. Należy podkreślić, że jakkolwiek trwałe zmiany barwnikowe w skórze czy powstawanie blizn po depilacji laserowej należą do wyjątkowych rzadkości, to jednak wymienione efekty uboczne mogą być znacznie mniej trywialne niż się powszechnie sądzi, zwłaszcza jeśli nie będą odpowiednio leczone.
W prawie wszystkich badaniach poświęconych powikłaniom po depilacji laserowej podkreśla się, że największe znaczenie dla zmniejszenia ryzyka wystąpienia skutków ubocznych ma właściwa kwalifikacja pacjentów do zabiegów, doświadczenie osób wykonujących zabiegi, warunki w jakich się one odbywają oraz właściwa opieka po zabiegu.

PORADNIK PACJENTA
Poradnik pacjenta - o czym należy wiedzieć decydując się na depilację laserową.
1. Czy jestem dobrą kandydatką do depilacji laserowej? Nie dla każdego depilacja laserowa stanowi dobre rozwiązanie problemu zbędnego owłosienia. Bezwzględnym wymogiem jest to żeby włosy miały ciemniejszy kolor niż otaczająca je skóra. Osoby o bardzo ciemnej skórze nie są dobrymi kandydatami do depilacji laserowej nawet jeśli ich owłosienie spełnia powyższy warunek. Również opalone osoby posiadające jasne włosy nie są odpowiednimi kandydatami do tego rodzaju depilacji.
2. Ile to kosztuje? Koszt zabiegu uzależniony jest od obszaru z jakiego mają być usunięte włosy. Cena może się również nieznacznie wahać w zależności od ośrodka, w którym odbędzie się depilacja i sprzętu jakim on dysponuje. Średnio można przyjąć, że cena jednej sesji depilacji będzie wynosić od kilkuset do 1000 - 1500 zł. Nie są to więc koszty bagatelne, jednak znacznie niższe niż na zachodzie Europy czy USA gdzie średni koszt zabiegu wynosi ok. 500USD, co przy 3-4 sesjach daje łączny koszt depilacji przekraczający nawet 10 ts. złotych. Dokładną cenę najłatwiej uzyskać na konsultacji lub rozmowie telefonicznej poprzedzającej zabieg.
3. Jaki wpływ na depilację laserową ma kolor skóry? U osób z jasną skórą usunięcie zbędnego owłosienia jest łatwiejsze - wymaga mniejszej ilości zabiegów i daje dużo lepsze wyniki. Osoby z ciemną karnacją mogą również poddać się depilacji laserowej ale muszą się liczyć z tym, że będą wymagały większego doświadczenia ze strony osoby wykonującej zabieg, większej ilości sesji, a końcowy wynik może być gorszy niż u osób z jasną skórą. Należy w tym miejscu przypomnieć, że osoby o ciemnej skórze narażone są także na większe ryzyko wystąpienia powikłań.
4. Jaki wpływ na depilację laserową ma opalanie? Opalanie i depilacja laserowa nie powinny iść w parze. Opalenie skóry przed depilacją laserową wymusza zmniejszenie mocy lasera a co za tym idzie zmniejsza skuteczność zabiegu.
5. Jaki wpływ na depilację laserową ma kolor włosów? Ciemne włosy w większym stopniu pochłaniają energię lasera w związku z czym są łatwiejsze do usunięcia. Włosy rude lub koloru blond są niezwykle trudne do wydepilowania za pomocą lasera. Wymaga to wielokrotnego powtarzania zabiegów a rezultaty są trudne do przewidzenia.
6. Ile zabiegów jest konieczne dla osiągnięcia depilacji za pomocą lasera? Jak już wspomniano w związku z cyklicznym charakterem wzrostu włosów konieczne jest kilkukrotne (2-4) powtórzenie zabiegu tak by uchwycić wszystkie włosy w fazie ich aktywnego wzrostu (anagen). W niektórych przypadkach można osiągnąć dobry wynik leczenia już po jednym zabiegu, jednak sytuacje takie nie są częste.
7. Czy urządzenia oparte na pulsacyjnym świetle (intense pulsed light devices) są równie skuteczne co lasery w usuwaniu zbędnego owłosienia? Urządzenia te mimo, że nie są laserami wykorzystują ten sam mechanizm selektywnej fototermolizy co lasery. Mogą one być uważane w związku z tym za "ekwiwalent" laserów w odniesieniu do depilacji. W praktyce posługiwanie się tymi urządzeniami jest nieco trudniejsze niż laserami, a co za tym idzie wymagają one większego doświadczenia.
8. Jakie kwalifikacje powinna mieć osoba wykonująca zabiegi depilacji laserowej? W Polsce brak jest stosownych, szczegółowych regulacji prawnych. Zabiegi wykonywane są zarówno przez lekarzy, pielęgniarki jak i niekiedy kosmetyczki W Stanach Zjednoczonych depilacja laserowa może być wykonywana tylko przez lekarza lub odpowiednio przeszkoloną pielęgniarkę. Ze względów, które poruszyłem wcześniej nadzór lekarski jest zawsze korzystny dla pacjenta.
9. Czy istnieją jakieś ograniczenia dietetyczne w związku z depilacją laserową? Jedyne ograniczenie dotyczy spożywania Beta-karotenu. Związek ten znajduje się w dużych ilościach w preparatach zawierających witaminę A, marchewce, dyni i niektórych innych warzywach. Jest on odkładany w skórze nadając jej subtelny pomarańczowy lub żółty odcień utrzymujący się niekiedy nawet przez wiele tygodni po spożyciu. Beta-karoten pochłania energię emitowana przez laser zmniejszając z jednej strony jej skuteczność w niszczeniu włosów z drugiej zaś strony zwiększając jej pochłanianie przez skórę i związane z tym efekty uboczne pod postacią oparzeń, przebarwień i odbarwień.
10. Czy depilację laserową można stosować u dzieci? Można. Należy jednak pamiętać, że zabiegi te mogą się wiązać z pewnymi dolegliwościami bólowymi oraz, że zawsze wymagają kooperacji ze strony pacjenta, co nie zawsze jest możliwe do osiągnięcia w przypadku dzieci.
11. U kogo nie powinno się wykonywać depilacji laserowej? U pacjentek ze intensywną świeżą opalenizną. U osób z włosami koloru blond lub rudego z nawet minimalną świeżą opalenizną. U osób rasy czarnej lub żółtej mających jasne cienkie włosy. U osób których nie stać na kilkukrotne powtórzenie zabiegu (jedna sesja rzadko kiedy jest wystarczająca). U osób cierpiących na niektóre choroby skóry zwłaszcza na podłożu infekcyjnym lub alergicznym.{mospagebreak}

Poradnik pacjenta - uwagi praktyczne.
• W chwili obecnej nie ma możliwości rzetelnej oceny długoterminowej skuteczności depilacji laserowej z uwagi na bardzo małą ilość wiarygodnych badań.
• Wyniki depilacji laserowej różnią się bardzo u poszczególnych osób i nie ma żadnej możliwości ich przewidzenia w konkretnym przypadku.
• U niektórych osób depilacja laserowa powoduje trwałe (permanentne) zmniejszenie gęstości włosów.
• W niektórych przypadkach można uzyskać bardzo znaczne, trwałe zmniejszenie gęstości włosów. Uzyskanie takiego wyniku jest najbardziej prawdopodobne u osób z bardzo ciemnymi włosami i jasną skórą. Osoby taki są uważane za idealnych kandydatów do depilacji laserowej
• Nawet u idealnych kandydatów depilacja laserowa nie zawsze jest skuteczna.
• Z rezultatów depilacji laserowej najbardziej są zadowolone osoby mające rozsądne, realne oczekiwania i odpowiednie zasoby finansowe.
Poradnikk pacjenta - mity i nieuzasadnione twierdzenia dotyczące depilacji laserowej.
• Całkowicie bezbolesna lub bezbolesna Jakkolwiek większość osób dobrze znosi zabieg i nie wymaga żadnego znieczulenia stwierdzenie, że jest on bezbolesny jest nieprawdziwe. Działanie lasera na skórę powoduje zawsze pewien dyskomfort, w rzadkich zaś wypadkach dolegliwości bólowe wymagające stosownego znieczulenia.
• Najlepsza w chwili obecnej na rynku metoda trwałej depilacji, wyprzedza o lata świetlne elektrolizę Niezupełnie. Nie w każdym przypadku. Problem trwałego usunięcia niepotrzebnego owłosienia należy traktować indywidualnie. To co jest lepsze dla jednych może być mniej skuteczne lub mniej korzystne dla innych.
• Permanentna depilacja, 100% trwałość, 0% odrastania włosów. Powyższe sformułowania w świetle wyników dostępnych w chwili obecnej badań naukowych są oczywistym nadużyciem.
• Posiadamy najlepszy, najskuteczniejszy sprzęt do depilacji laserowej. W chwili obecnej nie istnieją żadne przekonujące dowody na wyższość jednych systemów laserowych używanych do depilacji nad drugimi. Wszystkie z nich należy traktować alternatywnie.
Poradnik pacjenta - jak wybrać miejsce , w którym można się poddać depilacji laserowej.
Postaraj się uzyskać nieco informacji za pomocą telefonu lub internetu.
Większość placówek nie udziela szczegółowych informacji przez telefon. Dotyczy to zwłaszcza kosztów. Nie należy traktować tego jako próby "wciągnięcia" klienta. Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi zależy w bardzo dużym stopniu od indywidualnych czynników, których nie można ustalić przez telefon i które wymagają osobistej konsultacji.

Prawie zawsze można jednak ustalić telefonicznie następujące fakty:
• jakim rodzajem i modelem lasera dysponuje dany ośrodek
• jak duże ma z nim doświadczenie
• jakie jest imię, nazwisko i specjalizacja lekarza nadzorującego leczenie
• jaka jest cena konsultacji
• czy istnieje możliwość wykonania próbnej depilacji na niewielkim obszarze skóry i ile ona ewentualnie kosztuje.

Umawiając się na konsultację i próbną depilację postaraj się ustalić:
• kto będzie cię konsultował. Nalegaj by był to lekarz
• nadzorujący potem cały proces leczenia
• kto będzie wykonywał próbną depilację. Nalegaj by była to ta sama osoba, która potem będzie wykonywała właściwe zabiegi
• jakie są jej kwalifikacje i jakie ma doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju zabiegów.

Staraj się jak najlepiej wykorzystać konsultację, wykazuj inicjatywę.
Pamiętaj konsultacja przed zabiegiem jest najlepszą okazją do uzyskania informacji niezbędnych do podjęcia świadomej, racjonalnej decyzji dotyczącej podjęcia leczenia lub jego zaniechania. Nie wystarczy samo wysłuchanie tego, co ma nam do powiedzenia lekarz. Nawet jeśli kieruje się on najlepszą wolą i wiedzą pewne rzeczy mogą mu umknąć, już choćby tylko dla tego, że uzna je za oczywiste i nie wymagające szerszej dyskusji. Myśl, bądź interaktywna, zadawaj pytania (sobie i jemu):
• - Czy miejsce w którym się znalazłaś jest czyste, dobrze zorganizowane, godne zaufania?
• - Jakie są wyniki badań klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowanego tu typu lasera?
• - Jaki jest spodziewany ostateczny wynik depilacji w twoim przypadku, ilu zabiegów będzie wymagało jego osiągnięcie?
• - Jakie powikłania mogą być wynikiem depilacji laserowej, jak często do nich dochodzi, jakie jest ich leczenie?
• - Jaki procent pacjentów zadowolony jest z uzyskiwanych tu wyników?
• - Czy możesz zobaczyć (np. album ze zdjęciami) efekty depilacji u osób mających podobny do twojego kolor włosów i skóry?
• - Czy zabiegi mogą być bolesne, jeżeli tak to na co wówczas możesz liczyć?
• - Jakie będą całkowite koszty całego cyklu depilacji?
• - Czy konieczne będą jakieś wizyty kontrolne, czy twoja skóra po zabiegu wymaga specjalnego traktowania, jeżeli tak to jakiego? Czy powinnaś unikać czegoś w związku z zabiegiem?
• - Czy w pełni rozumiesz i akceptujesz przedstawiony Ci do podpisania formularz zgody na zabieg?

Pamiętaj o tym żeby w trakcie całego leczenia:
• - podczas zbiegu zawsze mieć na oczach ochronne okulary. Promieniowanie laserowe może wywołać poważne uszkodzenie oka
• - informować na bieżąco o ewentualnych dolegliwościach bólowych i innych niepokojących objawach występujących w trakcie i po zabiegu. Dobry kontakt z lekarzem pozwala na uniknięcie lub zminimalizowanie wielu niepożądanych skutków.

Co z tego wszystkiego wynika czyli wnioski końcowe.
Biorąc pod uwagę, że celem powyższego tekstu było umożliwienie Czytelnikowi wyrobienia sobie własnej, wyważonej opinii powinienem poprzestać na przytoczeniu anonimowej złotej myśli przypisywanej Solonowi i Owidiuszowi: "Quidquid agis, prudenter agas et respice finem" - "Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca"

Pokuszę się jednak o króciutki komentarz. Depilacja laserowa może być dla wielu osób bardzo dobrą alternatywą do innych obecnie istniejących sposobów usuwania niechcianego owłosienia. Dotyczy to zwłaszcza tych osób obdarzonych ciemnymi włosami i jasną skórą, które stać jest na wydanie pewnej kwoty pieniędzy nawet wówczas jeśli założą, że efekt nie będzie trwały.
S.Ł

Dr n.med. Sławomir Łoń
Specjalista chirurgii plastycznej
www.slon.com.pl

© Beauty w Polsce 2005 - 2017 . Powered by Grafic Art

Top Desktop version