Beauty w Polsce

Switch to desktop Register Login

Inne medyczne newsy

Obawy związane z Lipostabil...

Medyczne newsy

Medyczne newsy - Medyczne newsy
Obawy związane z Lipostabil: najnowszym cudownym lekiem redukującym tkankę tłuszczową.
Lipostabil, znany również jako Flab Jab, nie uzyska oficjalnego zezwolenia na zastosowanie do celów kosmetycznych W. Brytanii ze względu na brak testów klinicznych oraz obawy i potwierdzenia o jego nieszkodliwości.

Lipostabil jest oficjalnie dopuszczony w Niemczech do leczenia zatoru tłuszczowego (fat embolism), w którym dochodzi do zablokowania naczyń krwionośnych uwolnionymi do krwi cząstkami tłuszczu. Jednocześnie odkryto, że po wstrzyknięciu bezpośrednio w obszar problematyczny, taki jak np. podwójny podbródek czy tłuszcz zalegający w tylnej partii kolan, następuje rozbicie tłuszczu oraz jego zanik w tych właśnie obszarach.

Zastosowanie takiej terapii zostało nawet wyemitowano na żywo w TV kanale 4 w programie Richard and Judy Show. Zaproszonej do programu osobie wstrzyknięto 2 dawki Lipostabil w odstępach dwumiesięcznych, po czym pokazano widoczną u niej poprawę.
Mimo to, Flab Jab został wycofany z obrotu i zakazano jego stosowania w Brazylii, w kraju, w którym, jako pierwszym, zaczęto go stosować na szeroką skalę podczas zabiegów kosmetycznych, ze względu na powiązania leku z przypadkami zakażeń skóry i uszkodzeniami nerwów.
Rzeczywiście, producent leku Sanofi-Aventis przestrzega przed podawaniem leku niezgodnie z jego przeznaczeniem (nie służy do iniekcji podskórnych ) i jego stosowanie do celów kosmetycznych nie jest bezpieczne.

Medyczna Unia Obrony oraz Towarzystwo Specjalistów Medycznych, dwa główne towarzystwa ubezpieczeń medycznych w W. Brytanii odmawiają ubezpieczenia lekarzom, którzy przeprowadzają terapie Lipostabilem. Również Sektor Do spraw Regulacji Leków zajmujący się wydawaniem zezwoleń na wprowadzenie leków do użytku i sprzedaży w W. Brytanii, skierowało bezpośrednio do ponad 50 klinik zakaz reklamy terapii z użyciem Lipostabilu, a lekarzom, którzy się do niego nie dostosują, grożą sankcje w postaci wysokich kar pieniężnych lub pozbawienia wolności. Nie szybko, o ile kiedykolwiek, Lipostabil znajdzie się wśród oferowanych w W. Brytanii rozwiązań w walce z tłuszczem.

Autor:  John Litchfield/Weight Loss Resources

© Beauty w Polsce 2005 - 2017 . Powered by Grafic Art

Top Desktop version